Özgeçmiş


Av. Mehtap Fatma TARAKÇI
15/12/1966 Tosya doğumlu

Öğrenim Durumu :

1972-1977 Zonguldak İli Devrek İlçesi Dirgine Yazıcık İlkokulu
1977-1980 Adapazarı Merkez Atatürk Ortaokulu
1980-1983 Bolu Atatürk Lisesi
1983-1988 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
1988-1989 Avukatlık Stajı
27/12/1989 Avukatlık Ruhsatnamesi

İş Deneyimi :

01.02.1990 tarihinde serbest meslek faaliyetine başladı. Aşağıda belirtilen konularda 30 yılı aşkın bir süredir hukuksal yardımda bulunuyor.

*Aile Mahkemeleri : Boşanma, nafaka, velayet, maddi ve manevi tazminat, evlilik mallarına ilişkin uyuşmazlıklar

*Asliye Hukuk Mahkemeleri : İsim düzeltme, ecrimisil, her türlü alacak, haksız fiil veya sözleşme sorumluluğuna dayalı her türlü maddi ve manevi tazminat, tasarrufun iptali dav.

*Asliye Ticaret Mahkemeleri : Haksız rekabetin tesbiti, önlenmesi, marka iptali, menfi tesbit ve istirdat davaları, koop.lerle ilgili uyuşmazlıklar

*İcra Hakimlikleri : İcra ceza, imzaya ve borca itiraz, şikayet, itirazın kaldırılması, istihkak davaları

*İcra Müdürlükleri : Haciz yoluyla, haciz ve tahliye yoluyla takipte ilamlı ve ilamsız icra takibatı

*Sulh Hukuk Mahkemeleri : Ortaklığın giderilmesi, kira tesbit, tahliye ve kat mülkiyeti ile ilgili uyuşmazlıklardan doğan davalar

*Ceza Mahkemeleri : Ağır Ceza ve Asliye Ceza Mahkemelerinde sanık ve müdahil vekilliği. Devlet Güvenlik Mahkemelerinde sanık vekilliği./..

*Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri : Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na aykırılıktan (çalıntı, aşırma, intihal v.b) kaynaklanan, maddi ve manevi tazminat davaları ile ceza davaları. /..

*İcra Hakimlikleri : İcra ceza, imzaya ve borca itiraz, şikayet, itirazın kaldırılması, istihkak davaları

*İcra Müdürlükleri : Haciz yoluyla, haciz ve tahliye yoluyla takipte ilamlı ve ilamsız icra takibatı

*İdare ve Vergi Mahkemeleri : Hatalı tıbbi müdahaleden doğan tam yargı davaları, atama, öğrenci işleri,idari para cezaları v.b. konularda iptal davaları ve vergi uyuşmazlığından doğan davalar.

*İş Mahkemeleri : Hizmet tesbiti, iş akdinin haksız olarak feshinden ve iş kazasından doğan tazminat ve alacak davaları

*Sulh Hukuk Mahkemeleri : Ortaklığın giderilmesi, kira tesbit, tahliye ve kat mülkiyeti ile ilgili uyuşmazlıklardan doğan davalar

*Yargıtay : Ağır cezayı gerektiren suçlarda ve özellikle duruşmalı işlerde sanık vekilliği, yerel mahkemelerce verilen kararların bozulması yönünde hukuksal yardımlar

*Tüketici Mahkemeleri : Devre tatil sözleşmelerinden kaynaklı uyuşmazlıklar, toplu yapı yönetimlerinin taraf oldukları tüm uyuşmazlıklar

Şirketlere ve Toplu Yapı Yönetimlerine sürekli danışmanlık hizmetleri

Gönüllü Çalışmalar :

1992-...Ç.. Kadın Komisyonu
1996-...Ankara Barosu Kadın Hukuku Komisyonu
1996-...Kadından Sorumlu Devlet Bakanlığı Sivil Toplum Örgütleri Hukuk Komisyonu
1998-...Ankara Barosu Kadın Danışma Merkezi

Yabancı Dil :
Almanca

Sanatsal çalışmalar :

1999 yılından bu yana çeşitli tarihlerde ressamlar Ertuğrul ÖNALP ve Haluk EVİTAN'dan ders aldı. İki kez karma sergiye katıldı. Dali Sanat Galerisinde Ertuğrul ÖNALP atelyesinde resim çalışmaları yanında kişisel çalışmalarına devam ediyor.

GERİ DÖN 
  Tarakçı Hukuk Bürosu avtr.net üyesidir.