Tarakcı Hukuk Bürosu


01.02.1990 tarihinde Av. Mehtap F. Tarakcı Sönmez tarafından kurulan büro, aşağıda belirtilen konularda 30 yılı aşkın bir süredir hukuksal yardımda bulunuyor.

*Aile Mahkemeleri : Boşanma, nafaka, velayet, maddi ve manevi tazminat, evlilik mallarına ilişkin uyuşmazlıklar

*Asliye Hukuk Mahkemeleri : İsim düzeltme, ecrimisil, her türlü alacak, haksız fiil veya sözleşme sorumluluğuna dayalı her türlü maddi ve manevi tazminat, tasarrufun iptali dav.

*Asliye Ticaret Mahkemeleri : Haksız rekabetin tesbiti, önlenmesi, menfi tesbit ve istirdat davaları, koop.lerle ilgili uyuşmazlıklar

*Ceza Mahkemeleri : Ağır Ceza ve Asliye Ceza Mahkemelerinde sanık ve müdahil vekilliği.

*Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri : Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na aykırılıktan (çalıntı, aşırma, intihal v.b)kaynaklanan, maddi ve manevi tazminat davaları ile ceza davaları

*İcra Hakimlikleri : İcra ceza, imzaya ve borca itiraz, şikayet, itirazın kaldırılması, istihkak davaları

*İcra Müdürlükleri : Haciz yoluyla, haciz ve tahliye yoluyla takipte ilamlı ve ilamsız icra takibatı

*İdare ve Vergi Mahkemeleri : Hatalı tıbbi müdahaleden doğan tam yargı davaları, atama, öğrenci işleri,idari para cezaları v.b. konularda iptal davaları ve vergi uyuşmazlığından doğan davalar.

*İş Mahkemeleri : Hizmet tesbiti, iş akdinin haksız olarak feshinden ve iş kazasından doğan tazminat ve alacak davaları

*Sulh Hukuk Mahkemeleri : Ortaklığın giderilmesi, kira tesbit, tahliye ve kat mülkiyeti ile ilgili uyuşmazlıklardan doğan davalar

*Yargıtay : Ağır cezayı gerektiren suçlarda ve özellikle duruşmalı işlerde sanık vekilliği, yerel mahkemelerce verilen kararların bozulması yönünde hukuksal yardımlar

*Tüketici Mahkemeleri : Devre tatil sözleşmelerinden kaynaklı uyuşmazlıklar, toplu yapı yönetimlerinin taraf oldukları tüm uyuşmazlıklar

Şirketlere ve Toplu Yapı Yönetimlerine sürekli danışmanlık hizmetleri 
  Tarakcı Hukuk Bürosu avtr.net üyesidir.